Putins väg till makten

Vi lever i en mörk samtid med många hotfulla moln och en viktig del av mörkret är de olika despoter som fått allt mer makt i olika delar av världen; värst och mest fruktad av dem är Vladimir Putin. Så det är ett viktigt ämne som Lena Einhorn ägnar sig åt i sin nyligen utkomna Kameleont som just handlar om Vladimir Putins väg till makten i Ryssland. Texten fokuserar nittiotalet från dess inledning när Sovjetunionen håller på att upplösas och då Putin finns på en mellannivå inom KGB, en i huvudsak administrativ och grå spionbyråkrat, till decenniets allra sista dag, 31 december 1999, när han utses till tillförordnad president efter Boris Jeltsin (och en liten bit till då han blir ordinarie president påföljande vår). Den bakgrunden är viktig för att kunna försöka förstå något av världsläget i dag och Lena Einhorn ger oss en mycket läsvärd introduktion till något som kan tyckas rätt obegripligt. Det hindrar inte att jag har en och annan invändning.

Författaren följer kronologiskt vad som händer i Ryssland under nittiotalet i allmänhet och i Putins liv i synnerhet. Redan tidigt under nittiotalet finns något i hans tankar: ”… ingenting i vuxen ålder [har] gjort honom mer upprörd än när sönderfallet av Sovjetunionen ledde till att Ukraina förvandlades till ett främmande land. Och dessutom tog Krim med sig. Det var som om tusen pilar genomborrande hans själ.” Så kanske han tänkte och kände då, det fungerar väldigt väl samman med vad som skulle komma att hända närmare trettio år senare, men det kan vi inte riktigt veta. Däremot är det väl belagt att han tidigt var upprörd över ”förlorat territorium”.

Hon gör ett bra jobb med att bygga en trovärdig historisk förklaringsmodell vilken kan beskrivas som bilden av det ”Tredje Rom”; efter det ursprunglig Romarriket undergång, Bysans undergång omkring tusen år senare skulle Ryssland vara arvtagaren till världsriket, förvaltaren av den kristna (ortodoxa) tron. Och även om denna typ av grovt förenklade historiska modeller kan tyckas vara absurda kan de fortfarande ha en stark kraft för att motivera någon sorts rättfärdigande av olika handlingar. Sant är att Moskva (liksom Rom mycket tidigare) var en sanslöst rik stad på tidigt artonhundratal innan stora delar av staden ödelades i en stor brand i samband med Napoleons anfall 1812. Modellen kan vara ett sätt att förklara och förstå ryska självbilder vare sig de burits av tsarer, sovjetiska ledare eller dagens Vladimir Putin.

Titeln kommer från ett (fiktivt?) samtal mellan Boris Jeltsin och Sasja Litvinenko. Jeltsin har just, mycket överraskande, utsett Putin till ny chef för FSB (efterföljaren till KGB) vilket var ett enormt steg i Putins karriär. Litvinenko har liksom Putin en bakgrund inom säkerhetstjänsten, har nyss träffat den nye FSB-chefen, och uttrycker i samtalet med presidenten sin oro: ”Han är otäck. … Han är genomfalsk. Eller snarare, genombedräglig. … Han är en kameleont som skiftar färg så snabbt att man aldrig vet vem han egentligen är. … Han är oerhört flexibel. Men bakom fasaden har han full kontroll. … Du har närt en orm vid din barm. … Mannen är farlig.” Litvinenko påstår också att Putin är pedofil, att det funnits filmer där Putin legat med småpojkar. Jeltsin tror honom inte, så småningom utser han i stället Putin till tillförordnad president när han själv avgår på decenniets, och århundradets, sista dag.

Boken etiketteras på olika sätt: en dokumentär berättelse (omslaget), dokumentärroman (författarens hemsida) och roman (förlagets hemsida). Egentligen är ju etiketter rätt ointressanta men ändå finns här en del problem med denna bok. Man kan också beskriva den som en biografi över en del av Vladimir Putins liv. Biografier finns av väldigt olika slag; hela vägen från ren skönlitteratur med måttliga biografiska utgångspunkter till facklitterära biografier som kan existera på gränsen till en vetenskaplig ambition. Det förra kan jag verkligen älska; fantastiska exempel från senare år Eva-Marie Liffners Vem kan segla och Magnus Dahlströms Vesalius. Det senare intresserar mig egentligen rätt måttligt, men jag kan ändå känna stor respekt för en imponerande prestation som till exempel Anna-Karin Palms Jag vill sätta världen i rörelse, en biografi över Selma Lagerlöf.

Lena Einhorns text existerar mellan dessa ytterligheter; de dokumentära delarna dominerar men samtidigt finns hela tiden skönlitterära inslag, alltså kompletterande fiktion som till exempel ger människors känslor och reaktioner i olika sammanhang, delar där det inte finns några källor som kan skapa någon sorts autenticitet. Jämfört med det rent facklitterära innebär detta val kanske en läsvänligare text men samtidigt undermineras de dokumentära anspråken utan att nå fram till de insikter som en helt skönlitterär inriktning i bästa fall kan ge läsarna. För mig fungerar inte denna positionering optimalt vilket inte hindrar att det absolut är en både läsvärd och viktig text.

En av de källor som författaren redovisar är Catherine Beltons Putins krets, maktkampen om det moderna Ryssland, som kom ut i svensk översättning 2021. Den författaren väljer en mer rent dokumentär inriktning med ett huvudsakligen ekonomiskt fokus och sträcker sig över en längre tidsperiod; det är kanske en mer krävande läsning, men den ger i princip allt som Kameleont ger, och mycket mer än så. För mig är den också starkare när det gäller att ge någon sorts förklaring av det annars rätt oförklarligt vidriga som utvecklats i Ryssland under de senaste decennierna, inte minst fusionen mellan politik, säkerhetstjänst och ren kriminalitet.

Författaren

Lena Einhorn är född 1954 och har sysslat med väldigt många olika saker. Hon började sin bana som läkare, med en doktorsexamen i virologi och tumörbiologi från Karolinska Institutet i Stockholm. Hennes forskning förde henne till USA där hon på sent åttiotal övergick till att producera och skriva medicinska dokumentärer vilket hon fortsatte med när hon återvände till Sverige 1994, nu främst för Sveriges Television, så småningom också dokumentärer inom andra områden. Den två timmar långa dramadokumentären Handelsresande i liv, en film om räddningsinsatser under andra världskriget, och spelet bakom de svenska kulisserna, vann Prix Europa och låg till grund för hennes första bok med samma titel 1999. Även Ninas resa där hon berättade historien om sin mor, en av de sista som lämnade Warszawas getto levande, blev både Guldbaggebelönad film och Augustprisad bok. Hon har skapat många andra verk än så i sitt liv, utöver filmer och böcker även dramatik och regi för teaterscenen samt fotoutställningar. Hon är bosatt på Södermalm i Stockholm.

Anders Kapp, 2024-03-17

Bokfakta

  • Titel: Kameleont.
  • Författare: Lena Einhorn.
  • Utgivningsdag: 2024-02-21.
  • Förlag: Norstedts.
  • Antal sidor: 394.

Länkar till mer information

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Vänta ...