Calaha

Under åren har jag startat och drivit ett antal olika företag med början 1984-10-17. De viktigaste är Redaktionsbyrån för verksamhetsområdet journalistik, information och media och Tivoli för mänsklig kommunikation, reklam och informationsdriven förändring. Andra bolag startades under åren för kompletterande verksamhet, bland andra Default för organisationsorienterat IT-stöd, Evaluate för utvärderingar och utredningar samt Calaha som startades 1999, ursprungligen kring webbtjänsten Arena. Under perioden 2002-2004 knoppades olika verksamhetsområden av till anställda och de olika bolagen fusionerades samman i Calaha.

Calaha kan i dag närmast beskrivas som ett managementkonsultbolag. Företaget har ett särskilt fokus mot frågor som berör samhällsutveckling i en digital kontext, strategisk organisationsutveckling, regional utveckling, högre utbildning och forskning. Sedan slutet av 2014 är jag den enda anställda i bolaget.

Anders Larsson, 2018-11-23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Vänta ...