Verkligheten som natur eller konstruktion?

Beauty is in the eye of the beholder. En välkänd fras. Och kanske mycket mer än skönhet som finns i betraktarens öga snarare än hos det som betraktas. Eller fotograferas, en verklighet, ett liv som skapas i kameraobjektivets öga. Så är det för fotografen Jacky i Inger Edelfeldts bok ”Konsten att dö”.

”Varför vill vi ha avbilder av verkligheten i stället för verkligheten själv?” frågar sig Jacky på många olika sätt, och brotts med en frustrerande vånda över den hinna som hon upplever finns mellan henne själv och världen, ja även inför hennes tankar om sig själv.

Jag kan inte påstå att ”Konsten att dö” är en fantastisk bok, ramberättelsens kärlekshistoria är måttligt intressant och rätt ytlig, men den underliggande tematiken föder många spännande tankar.

Fotografiska bilder är en sorts stelnade sinnesintryck, ett seende, som säger något om den som ser genom kameraobjektivet, som i sin tur betraktas av någon som skapar en mening i den betraktade bilden, men vad säger den om det som ursprungligen betraktas? ”Tinget i sig” kallar Kant det. Det där som finns bortom sinnesintrycken, den verkliga verkligheten, långt ifrån alltid ting, som vi inte kan veta så mycket om. Det vi har är ju bara våra sinnesintryck, våra tankar och vår tolkning om dessa sinnesavtryck, inte verkligheten i sig utan en filtrerad och objektifierad verklighet.

Det gäller också oss själva, vår självbild om än ej fotografisk, vår möjlighet att se oss själva där vi betraktar oss själva som om vi vore den andre, objektifierade självbilder som dessutom alltid är ett då, aldrig ett nu, eftersom betraktandet i sig alltid förändrar det betraktade.

Och om vi nu på detta sätt delvis konstruerar oss själva, vår värld, vårt liv, vilket ansvar har vi då inför vår skapelse och dess konsekvenser för oss själva och andra?

Och vad finns det för skillnader i medieringen av våra sinnesintryck till andra, här främst i skillnaderna mellan ord, skrivna eller talade, och bilder? Har det någon betydelse att bilderna i dag tar allt mer plats på ordens bekostnad?

Ingen fantastisk bok, men text som föder intressanta tankar och frågor uppskattas alltid!

Anders Kapp, 2016-01-16

Bokfakta

  • Titel: Konsten att dö.
  • Författare: Inger Edelfeldt.
  • Utgivning: 2014.
  • Förlag: Norstedt.
  • Antal sidor: 212.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Vänta ...