Sönderfallande samtid, postmodern ensamhet

Var förtjust i ”De imperfekta” som blev en megahit 2011 men är nästan ännu mer tagen av ”Stora makters uppgång & fall” av Tom Rachman som kom på svenska förra året.

Rachman följer i en tradition som kanske har sitt ursprung i Tocquevilles betraktelser över den nya tiden, och det nya landet Amerika, på 1830-tal. Hur starka band i familjer och samhällen löses upp och skapar individuell frihet men också ensamhet, ekonomisk framgång parallellt med kollektiv dumhet; och Tooly Zylberberg är verkligen en hjältinna sprungen ur denna tradition.

Vi får följa Tooly i tre tidsperspektiv; som barn, som ung vuxen och som något äldre när hon från sitt antikvariat i Wales reflekterar över sitt liv; livet som en postmodern konstruktion i total avsaknad av något som skulle kunna beskrivas som normal tillhörighet i någon form.

Det är ingen slump att Rachman väljer mer eller mindre utdöende artefakter som papperstidningen i ”De imperfekta” och antikvariet i denna bok som någon sorts utgångspunkter för att på ett mycket underhållande sätt reflektera över vår samtids sönderfallande besynnerligheter.

Anders Kapp, 2015-04-19

Bokfakta

  • Tom Rachman
  • Stora makters uppgång & fall, (The rise & fall of great powers, översättning: Niclas Hval)
  • Weyler, 2014
  • Svenska 513 s.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Vänta ...