När det går riktigt illa

”Kan någon tipsa om ett härligt spa i närheten av Auschwitz? Det är sååå viktigt att barnen får lära sig historia, men det vore mysigt att relaxa lite efteråt.” En av många giftiga ironier i Malin Persson Giolitos nya bok Motiv som är klart originell, den levererar tio ”lagnoveller” som var och en är kopplad till en paragraf i Brottsbalken (eller i två fall annan lag). Texten existerar i tre skikt; den språkliga ytan är vänlig, mjuka dyningar av välskriven prosa, på nästa nivå finns händelserna, skeenden som går illa på väldigt olika sätt, landar i något som strider mot lag, och under denna finns den glödande magman, författarens vrede över en samtid när allt fokuserar på fler poliser, hårdare lagar, strängare straff och väldigt lite fokus på insatser som i dessa skeendens tidiga faser hade kunnat förhindra att det gick så illa, att konsekvenserna för inblandade människor skulle bli så katastrofala. Som vanligt finns hos denna författare ett starkt engagemang för unga människor som är utsatta på många olika sätt och de återkommer i de olika texterna som i övrigt är just det, alltså olika, utan att jag blir ett dugg intresserad av att använda det annars nästan obligatoriska ordet novellsamlingar: ojämn. Novellernas form och längd varieras utifrån de olika berättelsernas karaktär. Imponerande och starkt!

I flera noveller förefaller det finns en inspiration från verkliga händelser, om det gäller alla vet jag inte, men alla är i högsta grad trovärdiga. I texten ges bara en kortfattad referens till de aktuella lagparagraferna, typ BrB 3:5, och eftersom jag inte kan lagtexterna utantill slog jag upp dem och delar med mig av vad de handlar om, ofta i förkortat skick.

Det var bara ett par månader sedan Anders gick ut från polishögskolan och nu har han hamnat i en situation som han inte alls var förberedd på, dessutom ensam.

Brottsbalken 3:7: ”Den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för vållande till annans död till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter.”

Ida var nervös när hon skulle börja på den nya högstadieskolan mitt i terminen, en skola där hon inte kände någon alls. Men så träffade hon Kattis, en av de mest populära tjejerna och de blir bästa vänner. Idag är det Kattis födelsedag och hon ska ha stor fest, föräldrarna är bortresta över helgen.

Brottsbalken 12:1: ”Den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den döms för skadegörelse till fängelse i högst två år.”

Åttaåriga Sofia håller sig kvar i skolan så länge hon kan, vill inte gå hem, kan hon bara hålla sig borta tillräckligt länge kan hon ibland smyga in i lägenheten, hon är expert på att använda nycklarna väldigt tyst, och ta sig osedd till sitt rum. Men idag står lägenhetsdörren på vid gavel, ljudnivån är hög, föräldrarna har fest. ”Min älskade lilla Lillan, lillegull, gullegull!” skriker mamma, alltid Lillan, aldrig Sofia, mamman är fortfarande fyllelycklig, Sofia vet att det snart kommer att bli något helt annat.

”Varför måste de jävlarna antingen dö eller hamna i fängelse för att vi ska kunna hindra dem från att förstöra sina barns liv?”

Brottsbalken 15:7: ”Den som … osant beskyller någon annan för en brottslig gärning, påstår en besvärande omständighet eller förnekar en friande eller mildrande omständighet, döms … för falsk beskyllning till fängelse i högst två år.”

Lydia går tredje terminen på juristprogrammet när hon träffar Ted som läser till läkare. Det är kallt ute när de går tillsammans hem från en fest. Lydia vill göra något spännande.

Brottsbalken 3:9: ”Utsätter någon av grov oaktsamhet annan för livsfara eller fara för svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom, dömes för framkallande av fara för annan till böter eller fängelse i högst två år.”

Mikaela har med sig lilla sonen Lukas på den tjugo mil långa resan till hennes alkoholiserade mamma Lena. Att försöka rädda mamma undan totala katastrofer är något som dominerat hennes liv under många år, ”och numera är det som en ständigt pågående flygkrasch där hon är den hysteriska besättningen som hela tiden skriker och jag är piloten som ingenting kan göra, för alla motorer är döda och styrningen ur funktion och alla lampor blinkar hysteriskt rött.”

Brottsbalken 3:5: ”Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.”

Anne sitter som åhörare i tingsrätten, hon har inte varit just här tidigare men det är fjärde gången hon lyssnar till en förhandling där hennes son Jonathan prövas. Den här gången är det värre än tidigare, kanske blir det fängelse för honom nu, han misstänks för att ha sålt vid en skola.

Narkotikastrafflag (NSL) §1 ”Den som olovligen överlåter narkotika, framställer narkotika som är avsedd för missbruk, förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte, anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk, eller innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms för narkotikabrott till fängelse i högst tre år.”

Victor är tjugonio år, rik som ett troll och nyligen hamnade han på fjärde plats i listan över Sveriges mest välklädda män. Hans stora problem just nu är att två tidigare kompanjoner blivit ännu rikare och fått mer uppmärksamhet vilket innebär att han måste hitta något nytt som kan ge ännu mer pengar. Med sin bakgrund har han aldrig haft någon kontakt med den svenska välfärdssystemet, blir både häpen och förtjust när han får lära sig att det går att ta skattepengar, avsedda för ungas utbildning, och i stället använda dem till stora vinster. Han känner dessutom några politiker som kan hjälpa honom.

Brottsbalken 10:5: ”Om någon, som på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för någon annan sköta en ekonomisk angelägenhet eller självständigt hantera en kvalificerad teknisk uppgift eller övervaka skötseln av en sådan angelägenhet eller uppgift, missbrukar sin förtroendeställning och därigenom skadar huvudmannen, döms han eller hon för trolöshet mot huvudman till böter eller fängelse i högst två år.”

Karriäristen Ulrika jobbar många fler timmar än de flesta, är ofta på jobbresor, men livet förändras radikalt när hon och Johan får sonen Liam. Hon går ner i jobbtid för att kunna ägna sig åt sin älskade som och allt går bra tills han kommer in i tonåren. Liam mår uppenbarligen riktigt dåligt; föräldrarna gör allt de kan för att hjälpa honom. ”Kontroll är en livsfarlig väg att ge sig in på.”

Brottsbalken 4:2: ”Den som … för bort eller spärrar in någon eller på annat sätt berövar honom eller henne friheten, döms för olaga frihetsberövande till fängelse, lägst ett och högst tio år.”

Sara närmar sig pension, hon har arbetat som administratör på tingsrätten i massor av år, en skicklig och betrodd medarbetare. Hon är rätt ensam, hon och hennes äldre man Stefan har genom livet mest umgåtts med hans vänner, hon har inga egna. På jobbet träffar hon B, en yngre kvinna men de får bra kontakt, kanske vänner. B har ett stort problem, hennes son håller på att dras in i gängbrottslighet av en avlägsen släkting, en farlig gängledare. Sara vill hjälpa sin vän.

Brottsbalken 20:3: ”Den som röjer en uppgift som han eller hon är skyldig att hemlighålla enligt lag eller annan författning eller enligt förordnande eller förbehåll som har meddelats med stöd av lag eller annan författning … för brott mot tystnadsplikt till böter eller fängelse i högst två år.”

Så vad gör du när du sent på kvällen innan julafton hittar en utvisad tonårsflicka som är nära att frysa ihjäl? Ringer polisen eller tar med henne in i värmen?

Direktiv till Utredningen om stärkt återvändandeverksamhet, Ju 2022:12. Bland annat ska utredningen ta fram förslag till införande av en ny lag, en informationsplikt för människor som arbetar inom offentlig verksamhet ”om de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd” då de ska vara skyldiga att informera Migrationsverket eller Polismyndigheten. I debatten ofta kallad angiverilagen. Utredningen ska leverera sitt betänkande senast 30 september i år.

Efter läsningen funderar jag över om jag saknar ett kapitel om lag som begrepp, det har ju tolkats på många olika sätt olika sätt i olika tider, det är en diskussion som har relevans för den här boken och säkert något som författaren har god kunskap om. Kom ändå fram till att svaret på den funderingen är nej, författaren gör helt rätt att låta bli det; delar av den diskussionen handlar om relationer mellan skriven lag och de normförändringar som är en konstant del av all samhällsutveckling och de relationerna gestaltar hon i stället skönlitterärt, skickligt och starkt berörande.

Förenkling är ofta något farligt, ”enkla sanningar” är ett växande hot i vår samtid, och författaren bidrar till att undanröja svartvit överförenkling som inte alls ger någon realistisk bild av verkliga liv; alla de gråzoner där vi kan misslyckas även när vi försöker så gott vi kan, där det inte finns någon knivskarp gräns mellan rätt och fel, mellan det som bryter mot skriven lag och det som inte gör det, där det är så mycket viktigare att försöka hjälpa tidigt än att straffa sent.

Författaren

Malin Persson Giolito är född 1969 i Bromma och växte upp på Djursholm. Efter gymnasiet läste hon juridik vid Uppsala universitet och tog sin examen 1994. Efter det har hon också tagit en magisterexamen i Europarätt vid College of Europe i Brygge och läst en del annat vid Stockholms universitet och franska Université catholique de l’Ouest.

Hon arbetade en tid vid Europeiska unionens domstol i Luxemburg, 1997–2007 på advokatbyrån Mannheimer Swartling och därefter som handläggare inom konkurrensrätt vid Europeiska kommissionen i Bryssel. Sedan 2015 är hon författare på heltid och är bosatt i Bryssel med sin man och deras tre döttrar.

Hon debuterade som författare 2008 med romanen Dubbla slag, gav ut ytterligare ett par böcker innan det stora genombrottet kom 2016 med Störst av allt. Den prisades som bäst i Sverige, bäst i Norden och bäst i Europa. Den såldes till drygt trettio länder och har även kommit ut som TV-serie. Efter den kom Processen 2018, I dina händer 2022, även den filmatiserad, och är nu aktuell med boken Motiv.

Anders Kapp, 2024-03-25

Bokfakta

  • Titel: Motiv.
  • Författare: Malin Persson Giolito.
  • Utgivningsdag: 2024-03-22.
  • Förlag: Wahlström & Widstrand.
  • Antal sidor: 313.

Länkar till mer information

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Vänta ...