Kriget – dokumentär vs fiktion

Julhelgens läsande har präglats av olika bilder från Andra världskriget genom Ingrid Carlbergs tegelsten om Raul Wallenberg, ”Det står ett rum här och väntar på dig”, och Ola Larsmos spionthriller, ”Förrädare”.

Helt olika genrer. Enligt baksidestexten arbetar Carlberg med ”vetenskaplig precision” och de närmare 800 sidorna innehåller bland annat drygt 1 700 noter med olika referenser. Larsmo bjuder på en fiktiv thriller om svensk underrättelseverksamhet under kriget. Facklitteratur mot skönlitteratur alltså.

Men så enkelt känns det inte när nu bägge böckerna är avslutade. Trots den ”vetenskapliga precisionen” känns Carlbergs bild av världen till slut overkligt förenklad; här finns klara gränser mellan svart och vitt, mellan gott och ont, en läsning av historien med en tydlig avsikt och gott om lösa antaganden. Trots det spännande ämnet blir det ändå ganska platt, tråkigt och verklighetsfrämmande.

Då känns Larsmos fiktion mycket mer dokumentär, mer verklig. Här finns det verkliga livets gråskalor där det inte är så enkelt att skilja gott från ont, där den moraliska kompassen sällan ger någon säker riktning och där verkligheten till stora delar byggs i hålrummen, i det outtalade. Och dessutom är det Carréskt spännande!

1-0 till fiktionen alltså. Jag måste läsa mer av Larsmo!

Anders Kapp, 2012-12-26

Bokfakta

  • Titel: Det står ett rum här och väntar på dig.
  • Författare: Ingrid Carlberg.
  • Utgivning: 2012.
  • Förlag: Norstedt.
  • Antal sidor: 784.

Bokfakta

  • Titel: Förrädare.
  • Författare: Ola Larsmo.
  • Utgivning: 2012.
  • Förlag: Bonnier.
  • Antal sidor: 509.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Vänta ...